Psykologisk behandling
på dina villkor

KBTonline är en heldigital psykologmottagning som drivs av Psykologpartners, ett av Sveriges största psykologföretag. Vi jobbar med modern psykologisk behandling och är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT kan bland annat kan hjälpa dig som lider av stress, ångest, nedstämdhet, sömnproblem eller oro. Oavsett var du bor kan vi erbjuda dig snabb tillgång till effektiv behandling med psykologstöd via din dator, telefon eller surfplatta.

 

KBT

KBT en psykologisk behandlingsform som utprövats och anpassats för ett stort antal problemområden. I en KBT-behandling får du hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet. Du får lära dig att ta steg mot dina mål och ta ut riktning i livet, samtidigt som du lär dig strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit. Alltid med stöd av en behandlare som guidar dig genom behandlingen.

Upplägg


 • Connector.

  Boka tid

  Du börjar med att boka tid för ett första samtal med en av våra psykologer.

 • Connector.

  Ett första samtal

  I detta samtal får du hjälp att titta närmare på dina problem och vad vi kan hjälpa dig med. Samtalet är ett videobesök, kostar 550 kronor och tar ungefär 45 minuter att genomföra.

 • Connector.

  Val av behandling

  Utifrån det vi kommit fram till ihop vid det första samtalet så finns det ett antal vägar vidare. Du är själv med och väljer vilket upplägg som passar dig bäst. Om vi tror att någon annan kommer kunna hjälpa dig på ett bättre sätt så hjälper vi dig såklart med en hänvisning vidare.

 • Connector.

  Behandling med din psykolog

  Vi har två alternativ som du kan få ta del av. Det första alternativet är att du i samarbete med en av våra psykologer arbetar med ett internetbaserat behandlingsprogram under 8-10 veckor. Det andra alternativet är att du fortsätter med digitala besök. Upplägget bestämmer du ihop med den psykolog du har kontakt med.

 • Connector.

  Utvärdering och avslut

  Vi utvärderar löpande under behandlingens gång samt vid avslut. Vårt mål är att du efter avslutad behandling har tillräckliga färdigheter att jobba vidare med på egen hand.

 

Behandling

Våra behandlingsprogram
Om vi ser att du har en problematik som matchar något av våra behandlingsprogram brukar detta vara vår främsta rekommendation. Du får tillgång till ditt behandlingsprogram på ett enkelt och säkert sätt via din dator, telefon eller surfplatta. Behandlingen är uppdelad i avsnitt som du går igenom varje vecka under 8-10 veckor. Du tar del av filmer och texter, samt gör övningar. Varje vecka har du också kontakt med din psykolog via vår säkra meddelandefunktion.

Behandlingsprogrammen är bevisat effektiva och utprövade i forskningsstudier, så du kan vara trygg i att du får bästa möjliga förutsättningar för att må bättre. Vi har arbetat med behandlingsprogram över internet sedan 2006 och har i dagsläget samarbeten med landsting över hela landet som också använder våra program.

Ångesthjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder som syftar till att öka graden av acceptans och medveten närvaro i livet, samt tydliggöra värderingar och mål. Genom att titta närmare på det som går att påverka och öva på acceptans av det opåverkbara, så går det att närma sig ett liv mer i linje med sina värderingar och mål.
Stresshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna metoder för att komma tillrätta med stressrelaterad ohälsa och innehåller komponenter som medveten närvaro, situationsanalyser, tidsplanering och att lära sig konsten att ”slarva”. Stresshjälpen ger dig de verktyg du behöver för att kunna hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande sätt.
Depressionshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder. Grunden i behandlingen är att använda beteendeförändring som ett sätt att påverka livet i rätt riktning, mot ökad livskvalitet och mindre nedstämdhet. En veckodagbok används för att registrera och planera in aktiviteter som styr livet i en positiv riktning. Dessutom finns strategier som medveten närvaro och acceptans integrerade i behandlingen.
Sovhjälpen®
Behandlingen baseras på moderna KBT-metoder och har utvecklats i nära samarbete med Marie Söderström (författare och disputerad sömnforskare). Grundstommen i behandlingsprogrammet utgörs av en förståelse av hur sömn fungerar, samt hur vanor och förhållningssätt påverkar sömnen. Syftet med Sovhjälpen är att gynna bättre sömn, minska oron kring sömnen och öka livskvaliteten genom exempelvis bättre sömnvanor, medveten närvaro och acceptansstrategier.
Oroshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder. Grundstommen i programmet utgörs av ökad förståelse för orosprocessen samt att få nya strategier inriktade på att öka acceptans vid oro/ångest, vara medvetet närvarande samt minska orons hindrande inverkan på det liv du vill leva.

Digitala psykologbesök
Ett digitalt besök är precis som att träffa en psykolog på plats. Vi utgår från KBT-metoder i våra samtal och använder en säker och användarvänlig lösning för videosamtal. Samtalen kan ske via webbläsaren på din dator eller via vår app i App Store och Google Play. Vi som genomför samtalen är legitimerade psykologer och utbildade i att bedriva psykologisk behandling via video.

Hur många samtal du behöver är något som du kommer överens om ihop med oss och du betalar bara för ett samtal i taget.

Låt oss hjälpa till

Många tycker det är svårt att på egen hand definiera sitt problem och fatta beslut kring vad man behöver för att må bättre. Om du bokar in ett första samtal ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Boka tid

Frågor och svar

Vi kommer att kartlägga din situation för att bedöma om internetbehandling eller KBT via video är bra alternativ för dig. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt vis, men du får så klart vara med och bestämma vad vi ska fokusera på om du så vill. Vi inleder alltid med att informera om vad bedömningssamtalet innebär innan vi avgör om det ska genomföras eller inte.
Det första samtalet kostar 550 kronor.

Internetbehandling kostar 550 kronor per vecka. Du betalar för en vecka i taget och kan när som helst välja att avsluta ditt program. Programmens längd varierar mellan 8-10 veckor.

Behandling via videosamtal kostar 1250 kronor per session (45 min).

Du betalar månadsvis per faktura.
Internetbehandling kräver en mobiltelefon för mottagande av sms-kod.

Videosamtalen kräver antingen en smartphone/surfplatta (iOS eller Android) eller en dator med webbkamera (samt webbläsare Chrome eller Firefox). Du behöver en stabil internetuppkoppling samt BankID för säker inloggning.

Vi använder lösningar med säkra inloggningar, säker överföring av information och kryptering av personuppgifter. Inloggning sker via Mobilt Bank-ID för videosamtal och via användarnamn, lösenord och sms-kod för behandlingsprogrammen.

All data behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och patientdatalagen (PDL).

Det är ofta svårt att själv veta vad man behöver för sorts hjälp för att komma vidare. Det snabbaste sättet att få svar på den frågan är att boka in ett bedömningssamtal, så hjälps vi åt att komma fram till den bästa lösningen tillsammans med dig.
Vi tar endast emot vuxna (över 18 år).
Är du som yrkesverksam eller vårdgivare intresserad av våra tjänster? Här hittar du mer information om exempelvis metodstöd, implementeringsstöd, utbildning och övriga tjänster vi har att erbjuda.

Kontakta oss

Om du inte känner dig redo att boka in ett bedömningssamtal eller om du har några övriga frågor och funderingar som du vill ha svar på innan du går vidare, går det bra att använda kontaktformuläret.

Psykologpartners är en vårdgivare och omfattas av samtliga relevanta lagar och regler för hälso- och sjukvård, patientdata, patientsäkerhet, samt personuppgiftshantering.

Tänk på att e-post inte betraktas som säker kommunikation, utelämna därför personuppgifter och skriv så lite privat information som möjligt.


Kontakta oss

Om oss


Alla tjänster levereras av legitimerade psykologer som är fast anställda vid Psykologpartners, ett av Sveriges största psykologföretag med strax under 100 anställda. Möt tre av oss nedan!


Johan Edbacken

Johan är legitimerad psykolog med inriktning KBT. Han har flerårig erfarenhet av att jobba med behandling via internet och är utbildad i både internet-baserad KBT och videoterapi. Johan pratar svenska och engelska.


Ella Radvogin

Ella är legitimerad psykolog med inriktning KBT för vuxna och ungdomar. Hon har varit med och utvecklat behandlingsprogram via internet och är utbildad i både internet-baserad KBT och videoterapi. Ella pratar svenska och engelska.

Jenny Katalinic

Jenny är legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har mångårig erfarenhet av samtalsbehandling och sedan ett par år tillbaka även av internetbehandling. Jenny pratar svenska och engelska.