Psykologisk behandling
på dina villkor

KBTonline är en heldigital psykologmottagning som drivs av Psykologpartners, ett av Sveriges största psykologföretag. Vi jobbar med modern psykologisk behandling och är specialiserade på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT kan bland annat kan hjälpa dig som lider av stress, ångest, nedstämdhet, sömnproblem eller oro. Vi jobbar med textbaserad internetbehandling samt videobehandling och möter dig var du än befinner dig.

 

KBT

KBT en psykologisk behandlingsform som utprövats och anpassats för ett stort antal problemområden. I en KBT-behandling ligger fokus på samspelet mellan dig och din omgivning, här och nu. Att kort sammanfatta KBT är svårt, men vissa utmärkande drag finns, exempelvis att det är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt, där både du och din behandlare förväntas vara aktiva och där ni mestadels kommer fokusera på din nuvarande situation. Behandlingen syftar till att ge dig ökad kontroll över ditt liv.

Upplägg


 • Connector.

  Boka tid

  Du börjar med att boka tid för ett första samtal med en av våra psykologer.

 • Connector.

  Kartläggande samtal

  Detta samtal sker antingen via telefon eller video och går ut på att du ska få veta mer om de olika behandlingsalternativen och vi får veta mer om dig.

 • Connector.

  Val av behandling

  Utifrån din beskrivning gör vi en bedömning kring vilket upplägg vi tror passar dig bäst. Om vi tror att någon annan kommer kunna hjälpa dig på ett bättre sätt så hjälper vi dig såklart med en hänvisning vidare.

 • Connector.

  Behandling med din psykolog

  Om vi enas om att inleda behandling kan vi erbjuda KBT via ett av våra fem färdiga behandlingsprogram alternativt via videosamtal. Behandlingsprogrammen varar ungefär 8-10 veckor.

 • Connector.

  Utvärdering och avslut

  Vi utvärderar löpande under behandlingens gång samt vid avslut. Vårt mål är att du nu har tillräckliga färdigheter att jobba vidare med på egen hand.

 

Behandling

Internetbehandlingsprogram
Om vi ser att du har en problematik som matchar något av våra behandlingsprogram brukar detta vara vår främsta rekommendation. Metoden innebär att du får all information du behöver för att jobba med dina besvär via vår behandlingsplattform. Du skickar veckovisa meddelanden till din psykolog som stöttar dig och hjälper dig vidare om du kör fast. Behandlingen pågår under 8-10 veckor och kräver att du avsätter ett par timmar i veckan.

I dagsläget vet vi att detta är en metod som vid rätt förhållanden fungerar lika bra som sedvanlig behandling. Vi levererar våra program till flera av Sveriges landsting samt jobbar med utbildning och handledning inom området. Vi har över 20 forskningsstudier på våra program vad gäller dess effekter och även hur de upplevs av behandlare och patienter.


Ångesthjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder som syftar till att öka graden av acceptans och medveten närvaro i livet, samt tydliggöra värderingar och mål. Genom att titta närmare på det som går att påverka och öva på acceptans av det opåverkbara, så går det att närma sig ett liv mer i linje med sina värderingar och mål.
Stresshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna metoder för att komma tillrätta med stressrelaterad ohälsa och innehåller komponenter som medveten närvaro, situationsanalyser, tidsplanering och att lära sig konsten att ”slarva”. Stresshjälpen ger dig de verktyg du behöver för att kunna hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande sätt.
Depressionshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder. Grunden i behandlingen är att använda beteendeförändring som ett sätt att påverka livet i rätt riktning, mot ökad livskvalitet och mindre nedstämdhet. En veckodagbok används för att registrera och planera in aktiviteter som styr livet i en positiv riktning. Dessutom finns strategier som medveten närvaro och acceptans integrerade i behandlingen.
Sovhjälpen®
Behandlingen baseras på moderna KBT-metoder och har utvecklats i nära samarbete med Marie Söderström (författare och disputerad sömnforskare). Grundstommen i behandlingsprogrammet utgörs av en förståelse av hur sömn fungerar, samt hur vanor och förhållningssätt påverkar sömnen. Syftet med Sovhjälpen är att gynna bättre sömn, minska oron kring sömnen och öka livskvaliteten genom exempelvis bättre sömnvanor, medveten närvaro och acceptansstrategier.
Oroshjälpen®
Behandlingsprogrammet är baserat på moderna KBT-metoder. Grundstommen i programmet utgörs av ökad förståelse för orosprocessen samt att få nya strategier inriktade på att öka acceptans vid oro/ångest, vara medvetet närvarande samt minska orons hindrande inverkan på det liv du vill leva.

Videosamtal
Videosamtal efterfrågas mer och mer inom vården. Vi ser de fördelar som detta innebär för den som söker vård och erbjuder därför en säker lösning där du via din dator med webbkamera eller din telefon får kontakt med våra psykologer var du än befinner dig.

Innehåll och upplägg på samtalen skiljer sig inte från ett psykologbesök vid en fysisk mottagning. Vi använder säker teknik och är utöver vår psykologlegitimation även utbildade i att bedriva psykologisk behandling via video.

Låt oss hjälpa till

Vi vet att det är svårt för många att definiera sitt problem och fatta beslut kring eventuell åtgärd. Om du bokar in ett kartläggande samtal ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Boka tid

Frågor och svar

Vi kommer att kartlägga din situation för att bedöma om internetbehandling eller KBT via video är bra alternativ för dig. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt vis, men du får så klart vara med och bestämma vad vi ska fokusera på om du så vill. Vi inleder alltid med att informera om vad bedömningssamtalet innebär innan vi avgör om det ska genomföras eller inte.
Bedömningssamtalet kostar 550 kronor.

Internetbehandling kostar 550 kronor per vecka. Du betalar för en vecka i taget och kan när som helst välja att avsluta ditt program. Programmens längd varierar mellan 8-10 veckor.

Behandling via videosamtal kostar 1250 kronor per session (45 min).

Du betalar månadsvis per faktura.
Internetbehandling kräver en mobiltelefon för mottagande av sms-kod.

Videosamtalen kräver antingen en smartphone/surfplatta (iOS eller Android) eller en dator med webbkamera (samt webbläsare Chrome eller Firefox). Du behöver en stabil internetuppkoppling samt BankID för säker inloggning.

Vi använder lösningar med säkra inloggningar, säker överföring av information och kryptering av personuppgifter. Inloggning sker via Mobilt Bank-ID för videosamtal och via användarnamn, lösenord och sms-kod för behandlingsprogrammen.

All data behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och patientdatalagen (PDL).

Det är ofta svårt att själv veta vad man behöver för sorts hjälp för att komma vidare. Det är många som skickar e-post till oss och frågar om vi kan hjälpa till. Det snabbaste sättet att få svar på den frågan är att boka in ett bedömningssamtal, så hjälps vi åt att komma fram till den bästa lösningen tillsammans med dig.
Är du som yrkesverksam eller vårdgivare intresserad av våra tjänster? Här hittar du mer information om exempelvis metodstöd, implementeringsstöd, utbildning och övriga tjänster vi har att erbjuda.
Bäst är då att boka in ett bedömningssamtal.

Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Om du inte känner dig redo att boka in ett bedömningssamtal eller om du har några övriga frågor och funderingar som du vill ha svar på innan du går vidare, går det bra att använda kontaktformuläret.

Psykologpartners är en vårdgivare och omfattas av samtliga relevanta lagar och regler för hälso- och sjukvård, patientdata, patientsäkerhet, samt personuppgiftshantering.

Tänk på att e-post inte betraktas som säker kommunikation, utelämna därför personuppgifter och skriv så lite privat information som möjligt.


Kontakta oss

Om oss


Alla tjänster levereras av legitimerade psykologer som är fast anställda vid Psykologpartners, ett av Sveriges största psykologföretag med strax under 100 anställda. Möt tre av oss nedan!


Johan Edbacken

Johan är legitimerad psykolog med inriktning KBT. Han arbetar med behandling, utbildning och handledning inom området digital psykologi. Johan har vidareutbildats i telemedicin vid Telehealth Certification Institute, LLC.


Ella Radvogin

Ella är legitimerad psykolog och arbetar kliniskt med KBT. Hon har patienter i internetbaserad KBT-behandling samt utbildar och handleder andra behandlare i internetbaserad KBT. Ella har vidareutbildats i telemedicin vid Telehealth Certification Institute, LLC.

Ulrika Jeppsson

Ulrika är legitimerad psykolog med inriktning KBT. Hon tar emot klienter vid mottagningen i Göteborg samt har patienter i internetbaserad KBT.