Ljudfiler Adhd-hjälpen

Modul "Jag har svårt att hålla fokus" - Uppmärksamhetsträning
Modul "Jag tappar ofta bort saker"  - Acceptera mera
Modul "Mera: svårt att upprätthålla rutiner" - Mono-tasking
Modul "Mera: Jag har svårt att planera min tid"  - Känslan som drivkraft