Ljudfiler Ångesthjälpen 

Modul 2 - Tänk om all din ångest försvann
Modul 3 - Bussmetaforen
Modul 5 - Citronövningen
Modul 5 - Tänk inte på
Modul 5 - Andningsövning
Modul 6 - Medveten Närvaro
Modul 6 - Löven på strömmen