Ljudfiler Stresshjälpen

Modul 2 - Att varva ner
Modul 2 - Träna på att vara i nuet
Modul 3 - Att vara närvarande kan väcka obehag
Modul 4 - Var i nuet
Ljudövning - Andningsövning (3.5 min)
Ljudövning - Andningsövning (6min)
Ljudövning - Mindfullness