Ljudfiler Stresshjälpen Solo 

Ljudövning - Andningsövning (3.5 min)
Ljudövning - Andningsövning (6min)